thu hoạch cà phê

Nông dân trồng cà phê khốn đốn vì mưa kéo dài

“Những năm trước khi phơi xong cà phê là tôi đem cất trong nhà lúc nào được giá thì đem bán. Vì vườn nhà có ít, sau khi hái xong thì tôi tranh thủ thời gian đi hái cà phê thuê để kiếm thêm thu nhập. Nhưng năm nay vì trời mưa nên việc phơi…

Continue Reading