cà phê tăng giá

Giá cà phê tăng gần 12.000 đồng/kg trong năm qua

Giá trị xuất khẩu cà phê trong 11 tháng đầu năm 2016 ở hầu hết các thị trường chính của Việt Nam đều tăng so với cùng kỳ năm 2015, trừ thị trường Tây Ban Nha giảm (giảm 8,4%). Cũng trong thời gian trên, nhiều thị trường nhập cà phê của Việt Nam tăng mạnh…

Continue Reading