Bảo hộ quốc tế thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột

Nhiều năm trở lại đây, tuy Tây Nguyên đứng thứ hai thế giới về sản lượng xuất khẩu cà phê nhưng đời sống của nông dân trực tiếp sản xuất ra hạt cà phê vẫn chưa tương xứng với những gì họ đã bỏ ra. Nguyên nhân là do phần lớn lượng cà phê xuất khẩu đều là sản phẩm thô và phải thông qua trung gian, sau đó trung gian xử lý lại và bán ra dưới thương hiệu của họ.


Do vậy, câu chuyện bảo vệ thương hiệu cho cà phê Việt Nam càng trở nên cấp thiết trong bối cảnh hội nhập toàn cầu hiện nay.

Đăk Lăk đã đăng ký bảo hộ thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột tại 12 quốc gia có nhập khẩu cà phê từ Buôn Ma Thuột, tuy nhiên cần mở rộng việc đăng ký này hơn nữa để tránh xảy ra tình trạng thương hiệu bị xâm hại.